Ind- og udmeldelse

Tilmelding

Vælg fag nedenfor og se de mange spændende muligheder.

Gentilmelding

 Klik her for at gentilmelde dig - hvis du allerede er elev i Xeneriet - eller har været.

Rabat

Hvis du melder dig på flere hold - skal du kun betale fuld pris for det dyreste og 100,- kr. for hold nummer 2 (og 3).

Prisen dækker undervisning, materialer og andre udgifter, der er knyttet til holdet. Evt. transport sørger I selv for.

 

OBS!

Ved senere tilmelding reduceres prisen svarende til de resterende antal undervisningsgange.

Udmeldelse

Skal altid ske skriftligt. Send mail til xeneriet@vejle.dk