Tilmeldingsbetingelser

Godkendt af Vejle Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
den 28/4-2015

UNDERVISNING:

 • Xeneriets tilbud gælder børn og unge fra 0 til 25 år.
 • Eleven har ikke krav på at få den forsømte lektion erstattet.
 • I tilfælde af elevens sygdom eller anden fravær bedes forældrene sende afbud til underviseren i god tid.
 • I tilfælde af, at underviseren er syg, søges undervisningen overtaget af en vikar, eller timen bortfalder – se *
 • I tilfælde af, at underviseren har anden form for fravær, søges undervisningen overtaget af en vikar eller den erstattes på et senere tidspunkt.
 • * Hvis et fag har mere end 3 aflysninger over et helt skoleår, og det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning, reguleres betalingen herefter.
 • Ved fag på efterår- og forårshold, der har mere end 2 aflysninger, og hvor det ikke har været muligt at tilbyde erstatningsundervisning, reguleres betalingen herefter.
 • Evt. tilbagebetalinger opgøres efter sæsonslut i juni og vil ske til den aktuelle betalers NEM-konto snarest herefter.
 • Afbud til elever sker via sms og mail.
 • Xeneriet kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet, f.eks. workshops, fællesprøver, forestillinger m.m.
 • Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger senest 14 dage, før de finder sted.
 • Forskellige informationer og tilbud om workshops, fællesarrangementer og lignende sendes ud via mail og evt. sms.
 • Xeneriet forbeholder sig ret til at benytte fotos og film taget i forbindelse med forestillinger. Ved tilmelding er det muligt at meddele, at fotos og film fra undervisningssituationer ikke ønskes vist.

Betaling:

 • Betaling for undervisningen sker 9 gange årligt - i oktober, november, december, januar, februar, marts, april, maj og juni.
 • I løbet af et skoleår kan undervisningen opsiges med et varsel, der omfatter den løbende måned + 1 måned. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til xeneriet@vejle.dk gerne med begrundelse for udmeldelsen. Underviseren tager ikke imod opsigelser/udmeldinger. 
 • Der er to prøvegange til at fortryde. Ønsker man ikke at fortsætte efter prøveperioden, skal dette meddeles skriftligt via mail til Xeneriet på xeneriet@vejle.dk
 • Indbetalingskort udsendes sidst i måneden før betaling. Betalingsdatoen er den  5. i måneden eller førstkommende hverdag. Opkrævning sker via PBS, elektronisk indbetalingskort til din netbank eller indbetalingskort til din digitale postkasse. Rykkergebyr udgør 250,00 kr. 
 • Renter beregnes med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Vejle Kommunes Opkrævningen modtager din betaling og kan svare på spørgsmål vedrørende rykkere for evt. manglende betaling. Opkrævningen træffes på tlf.  76 81 17 40. Øvrige spørgsmål vedr. betaling og undervisning rettes til Xeneriet, tlf. 23 62 38 69.